Liên hệ  |  Sitemap  |  English 

 
Links:

 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Viện Tiêu chuản Chất lượng Việt nam

The global language of business

Giai thuong chat luong Viet nam

 
  
KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Vì sao cần đồng bộ hóa dữ liệu?

Ngày nay, các đối tác kinh doanh đối mặt với những vấn đề về giá thành cao và không cần thiết, bởi những vấn đề liên quan đến dữ liệu chính, ví dụ như thiếu thông tin về chuỗi cung ứng và dữ liệu không chính xác trong giao dịch. Các hóa đơn có lỗi là nguyên nhân tạo ra những giá cao không hợp lý đó. Thêm nữa, thương mại toàn cầu đã tạo ra nhu cầu gia tăng đối với luồng vận chuyển trôi chảy của hàng hóa trong nội bộ công ty và nhu cầu kiểm soát tốt hơn các quá trình trong chuỗi cung ứng, điều này có thể đạt được khi đồng bộ hóa các giao dịch trong cộng đồng các đối tác kinh doanh.

Bằng việc liên tục đồng bộ hóa và hài hòa dữ liệu chủ yếu trong các hệ thống của bạn và các hệ thống của các đối tác kinh doanh, bạn sẽ cần đảm bảo rằng dữ liệu chủ yếu là như nhau trong tất cả các hệ thống. Điều này cho phép bạn kinh doanh nhỏ, kinh doanh khu vực hay kinh doanh toàn cầu; tăng cường độ chính xác dữ liệu giữa bạn và các đối tác kinh doanh; và loại bỏ được các chi phí không cần thiết khỏi chuỗi cung ứng của mình.

Đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu là một nền tảng mạnh trên đó các lợi ích đầy đủ của cộng tác điện tử có thể đạt được và gia tăng. Cộng tác điện tử mà không đồng bộ dữ liệu sẽ chỉ đơn thuần duy trì sự trao đổi các dữ liệu chủ yếu có chất lượng tồi giữa các đối tác kinh doanh.

Đồng bộ hóa dữ liệu tổng thể cũng là 1 yêu cầu tiên quyết đối với mã hóa sản phẩm điện tử (Electronic Product Code - EPC), phân định bằng tần số radio (Radio Frequency Identification - RFID). Không có dữ liệu chủ yếu đã được đồng bộ hóa và làm sạch, công nghệ EPC và RFID chỉ có thể tạo ra các giao dịch nhanh hơn với các thông tin không chính xác!

Khi các công ty mở rộng phạm vi đồng bộ hóa dữ liệu và cộng tác dữ liệu, thậm chí tiền lãi sẽ đạt được nhiều hơn. Ví dụ, bằng cách đồng bộ hóa thông tin giá cả cũng như các thông tin về mặt hàng và địa điểm, bạn có thể giảm được nhiều hơn giá cả trong chuỗi cung ứng. Thực tế, đa số các đơn đặt hàng không giá trị và chiết khấu hóa đơn là do thông tin không chính xác, việc lợi nhuận có liên quan mật thiết với chất lượng đơn hàng và khớp hóa đơn là rất rõ rệt.

 

GS1 Vietnam - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt nam
Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (84.4) 38361463 - Fax: (84.4) 38361771 / 37562444 - Email: info@gs1vn.org.vn